torsdag, augusti 28, 2008

Polisutbildning för fler invandrare"Idag 27/8 går polisen ut med ett pressmeddelande. Det är polismyndigheten i Västra Götaland som tilsammans med högskolan i Borås samt Borås stad som ska starta en polisutbildning med fler invandrare:

"I höst startar Polismyndigheten i Västra Götaland i samarbete med Högskolan i Borås och Borås stad polisutbildning på distans. 10 studenter påbörjar under september sin polisutbildning.

- Utbildningen till polis här i Borås är en långsiktig och medveten satsning från Polismyndigheten i Västra Götaland att nå svårrekryterade grupper och öka mångfalden."

Läs mer på Muslimska Friskolan

Inga kommentarer: