söndag, augusti 17, 2008

Hederssamband i vart tredje LVU-fall

"En tredjedel av alla flickor som togs om hand enligt Lagen av vård av unga, LVU, i Stockholms län och Västra Götaland år 2006 kommer från hem med hedersproblematik. I en ny studie vid Stockholms universitet undersöks sambandet för första gången."

"
I tolv av fallen förekommer uppgifter om sådana traditioner. Sju av flickorna uppger att familjen har lovat bort dem till en tilltänkt make. I 16 av de 18 fallen förekommer fysisk misshandel, i samtliga psykisk misshandel.

Förövarna är pappan,
mamman eller syskon. 17 av flickorna blir begränsade och kontrollerade i skolan genom att de förbjuds att delta i sociala verksamheter vilket leder till social isolering och dåliga skolprestationer, enligt forskarna."

SvD

"Tvångsomhändertagande enligt LVU är en metod som används för att skydda de unga kvinnor som riskera mycket i samband med anklagelse från familj och släkt för "brott mot hedern".
SvD har idag en artikel som handlar om en utredning som gjorts om unga, 13-18 år, som omhändertagits från hem med hedersproblematik, i Stockholm och västra Götaland under 2006. "

Läs mer om detta på bloggen Hedersrelaterat Våld

Inga kommentarer: