torsdag, augusti 21, 2008

Integrationsbloggen: Invandringen till Sverige förtsätter att öka

"SCB har redovisat befolkningsstatistik för första halvåret 2008. Sveriges befolkning ökade med 32 094 personer under det första halvåret. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan 21 998 personer utvandrade."

"Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007."

Läs mer på Integrationsbloggen där ni även MINST bör läsa Papper - Somalier på arbetsmarknaden (2008)

Inga kommentarer: