lördag, augusti 16, 2008

Mycket få irakier, somalier och afghaner respekterar Sveriges lagar...

...borde detta stycke börja med:

"Mycket få irakier, somalier och afghaner vill ha del av det återetableringsstöd på maximalt
50 000 kronor per familj som regeringen instiftade för ett år sedan. Endast en tredjedel av de anslagna 27 miljonerna har betalats ut."

"Vid årsskiftet bestämdes också att de som fått avslag på asyl enligt den gamla utlänningslagen kan komma i fråga för penningsstödet. Det betyder att många som hållit sig gömda kunnat söka.

Sirwan, hans hustru Vian och deras två barn, 16 och 3 år gamla, är kurder från norra Irak. De har fått avslag på sina asylansökningar flera gånger och ska utvisas. De har hållit sig gömda i mer än två år.

De har inte ens övervägt den svenska regeringens löfte om att få som mest 50 000 kronor i återvändarbidrag.

- Nej. Det är självklart att vi försöker stanna. Här tjänar jag 25 000 i månaden. Vad är då 50 000 kronor om jag återvänder till arbetslöshet, säger Sirwan."

DN

Och på Befria Media kan man bland annat läsa detta:

"
Den nuvarande politiken har inga sparrar eller kontroller som behovs for att man ska kunna driva en flyktingpolitik.

De som inte ar flyktingar enlig svenska folkets syn maste fa veta det vid ankomsten sa de kan skickas tillbaks pa en gang.

Nu tas folk in i landet och ansokan behandlas trots att man redan vet fran borjan att det kommer bli ett nej. Det kostar darfor oss skattebetalare hundratusentals kronor per person helt i onodan, sedan ebjuds ytterligar 50.000 om de ar snalla och accepterar ett nej och tillater att de skickas tillbaks. De far altsa en stor summa pengar oavett vad beslutet blir.

Med dagens brist pa kontroller kan de ta pengarna, aka till Danmark, byta namn och komma tillbaks igen och gora om proceduren i all evighet. "

"Idag ar detta INTE en stor grupp invandrare, det ar en arskull vilket ar runt 100.000 personer i olika kategorier som ankommer till Sverige varje ar utan att ha riktiga behov eller arliga motiv. Migrationsminister Tobis Billstom har lyckats driva ut 37 familjer i ar, han sajer att "det gar i ratt riktning". Vad hans mal ar vet ingen. "

Inga kommentarer: