måndag, augusti 11, 2008

Papperslöshet ska inte premieras

"Var tionde arbetare inom städbranschen är papperslös. Det hävdar åtminstone Fastighetsanställdas förbund. Att människor av mindre nogräknade arbetsgivare utnyttjas att arbeta under ofta mycket tuffa förhållanden är inte bra. Och den som lever illegalt i landet löper en större risk att utnyttjas än den som kan gå till myndigheterna om arbetsgivaren inte uppfyller sina löften.
/.../
Man bör trots allt komma ihåg att anledningen till att de här personerna lever som papperslösa är att de inte har ansetts ha tillräckliga skäl för att beviljas uppehållstillstånd och att de trots detta har valt att stanna i landet."

"Legitimerar man den papperslösa tillvaron ökar risken för att fler ser en utväg i att slänga passet vid gränsen. Och genom att göra den illegala tillvaron lite drägligare riskerar flera att hållas kvar i denna. Förlorarna blir både de som i dag är papperslösa och de som istället följde myndigheternas beslut och frivilligt återvände till hemlandet."

Smålandspostens ledare

Inga kommentarer: