tisdag, oktober 21, 2008

Det Nya Sverige: Skenäktenskap och bidragsfusk

"Äkta eller oäkta äktenskap? Migrationsverket och den högre instansen migrationsdomstolen gör olika bedömningar av ett gift par som bor i Malmö. Ärendet överklagas nu till Migrationsöverdomstolen.

Malmö. Migrationsverket anser att en afghansk kvinna har ingått skenäktenskap med en man i Malmö och nekar henne därför uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverkets motivering: makarna har lämnat olika uppgifter om sin relation, till exempel har de svarat olika på frågor om en gemensam semesterresa och vem som betalar räkningarna. De har också varit folkbokförda på olika adresser.

Den högre instansen migrationsdomstolen gör en annan bedömning. Migrationsdomstolen accepterar parets förklaring att språkliga missförstånd är orsaken till de motstridiga uppgifterna och att de varit skrivna på olika adresser för att bidragsfuska. "

Sydsvenskan

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: