lördag, oktober 11, 2008

Kort om islamiseringen av Europa

Reinhard på FOMI skriver:


"En muslim som var anställd på lagret hos Tesco tyckte att det gick emot hans religion att flytta alkohol med gaffeltrucken. Han sade upp sig och har nu stämt Tesco."

Metro UK

"Tydligen finns det tillräckligt med muslimer i Skottland för att shariadomstolar skall etableras även där."

News Scotsman

Läs mer och diskutera på FOMI

"Muslimer i brittiska fängelser får nya kläder om deras cell har visiterats med hjälp av en hund, eftersom hundar anses som orena enligt islam."

Daily Express

Läs mer och diskutera på FOMI

"
En butik i Luton - ett känt tillhåll för radikala muslimer - som vill sälja alkohol har mötts av protester från muslimer som inte vill ha alkoholförsäljning i sina kvarter, även om butiken ifråga inte på något vis är en muslimsk butik."

Muslims oppose Tesco booze bid

Läs mer och diskutera på FOMI


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: