söndag, oktober 12, 2008

Sd inleder satsning för motorsporten

"Sverigedemokraterna inleder just nu en kampanj för att skapa debatt och lyfta upp motoridrottandets intressen. Detta sker genom det nybildade nätverket SD-Motor.

Kampanjorganisatören Josef Fransson kommenterar:

- Motoridrotten får väldigt ofta utstå kritik, bland annat för att den påstås vara störande och att den bidrar till miljöförstöringen. Efter den senaste tidens koldioxiddebatt riskerar motorsporten att ytterligare få stå tillbaka. Därför är det av yttersta vikt att lyfta fram den samhällsnytta som motorsporten för med sig .

-I motorsporten är tekniken ofta i den yttersta framkanten och mycket av den tekniska utvecklingen sker i dess kölvattnen. Vad varje miljömedveten person bör fråga sig är hur dagens bilar hade sett ut om motoridrottandet inte hade bidragit till dess utveckling, gällande både trafiksäkerhet och utsläpp.

- Vidare så är det av yttersta vikt att vi kan ge så många ungdomar som möjligt en meningsfull fritidssysselsättning."

Detta och mycket mer går att läsa om på www.sdmotor.se

För vidare information:
Josef Fransson
Kampanjorganisatör
Tel: 0739-38 74 79
E-post: Josef.fransson@sverigedemokraterna.se

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: