lördag, oktober 25, 2008

sd: ”Svenska kyrkan har inte släppt antisemitismen”

"Sverigedemokraterna vill att Kyrkomötet i Svenska kyrkan beslutar att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att förebygga den växande antisemitismen genom att inte understödja politiska åtgärder mot Israel. På fredagen sade en klar majoritet nej till förslaget.

- Med tanke på den - som jag ser det - ensidiga hållning i Mellanösterkonflikten som Svenska kyrkan står bakom och hur fokus riktas på endera parten genom olika projekt kan jag inte annat än konstatera att antisemitismens fula klor ännu inte släppt Svenska kyrkan, sade Björn Söder (sd) under debatten.

Motionen som lagts av Sverigedemokraternas Margareta Sandstedt vill att Svenska kyrkan ska förebygga den växande antisemitismen genom att inte understödja politiska åtgärder mot Israel.

- Vi sverigedemokrater upplever den antisemitism, som frodas inte bara bland nynazister, utan även bland vissa vänsterextremister och invandrargrupper, som mycket oroande. Människor av judisk tro och bakgrund vittnar om hotelser och trakasserier. Tyvärr har kampen mot antisemitismen fått uppleva ett allvarligt bakslag, sedan Justitiekanslern i ett beslut förklarat att antisemitiska uttryck är tillåtna bara de kopplas ihop med konflikten i Mellanöstern. Därmed har kriminalis! eringen av hets mot folkgrupp urholkats, så att antisemitism i praktiken legaliserats i Sverige, säger Margareta Sandstedt och fortsätter:

- Svenska kyrkan proklamerade för några år sedan en bojkottkampanj mot Israel, som av många uppfattades som ett ifrågasättande av Israels existens som judisk stat. Vi måste allvarligt överväga hur kyrkans agerande kan tolkas och vad det kan få för verkan ute i vårt samhälle. Även i vårt land finns ett tydligt intresse hos vissa radikala muslimska grupper samt vänsterextremister att vilja utplåna staten Israel samt förfölja judar. I en dialog med det judiska centret i Uppsala har jag fått uppgifter om att judar attackeras av muslimer och vänsterextremister genom stenkastning på fönsterrutor. Det meddelades även att judar i Sverige inte törs bära sin Davidsstjärna när de går ut. Det kan även tilläggas att många invandrade kristna, som flytt från länder med muslimskt förtryck, nu börjar känna oro för denna utveckling i Sverige."

Läs mer på Björn Söders hemsida


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: