onsdag, oktober 22, 2008

Illegala invandrare ska få akut tandvård - patientavgift 50 kr

"I april bestämde regionfullmäktige att gömda flyktingar skulle få rätt till akut vård till samma patientavgift som för asylsökande. Beslutet omfattade dock inte tandvård.

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att akut tandvård också ska ges till gömda flyktingar och att patientavgiften ska bli 50 kronor.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Regionfullmäktige ska ta det slutliga avgörandet innan förändringen träder i kraft".


HD

Mao, illegala som inte ens har något rätt att vara i landet efter avvisningsbeslut i flera instanser, får snart subventionerad akutvård - på skattebetalarnas bekostnad.

Siffran 10. 000 gömda har nämnts flera ggr av olika myndigheter men det är bara en grov uppskattning. Ingen vet exakta antalet.

Härmed uppmanar jag, Galenzo, er läsare att så fort ni får kännedom om illegala flyktingar så ska ni anmäla dessa per omgående - inga undantag.

Ring polisens tipstelefon: 114 14


Region Skåne: sammanträdeshandlingar hälso- och sjukvårdsnämnden:

"Policy inom Folktandvården för akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar

Diarienummer 0801338

Ordförandens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionfullmäktige

1. Policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar ska även omfatta tandvård.2. Gömda flyktingar erlägger patientavgift för tandvård om 50 kronor per besök.

Beskrivning av ärendetRegionfullmäktige antog 2008-04-22, § 28, policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar. Samtidigt fastställdes att gömda flyktingar skulle erlägga patient-avgifter motsvarande de för asylsökande.

Tandvårdsnämnden har 2008-09-19 föreslagit hälso- och sjukvårds-nämnden att policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda flyktingar gäller även tandvård. I beslutsunderlaget till regionfullmäktige i april angavs att eventuella mer-kostnader för den akuta och omedelbara nödvändiga vården täcks ur hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Tandvårdens eventuella kostnader får täckas på samma sätt.

I övrigt hänvisas till tandvårdsnämndens beslutsunderlag.

Bilaga (pdf-fil, öppnas i nytt fönster):

1. Beslutsförslag 2008-10-14 jämte tillhörande handlingar"

Region Skåne, Punkt 10

Illegala invandrare får gratis tandvård

Inga kommentarer: