söndag, oktober 19, 2008

Islamiska SVT visar trailer för Halal-TV

Roger på bloggen Muslimska Friskolan skriver:

Redan nu kan du se trailern till Halal-tv som startar 3 november 2008. Trailern har tydligen funnits tillgänglig sedan 28 augusti 2008. Tobias Lindgren hittade den då. Halal-tv leds av muslimen Cherin Awad som uttryckte sitt stöd för stening. Följ instruktionerna så kan du se den fullständigt intetsägande trailern som SVT gjort. SVT har i stort sett endast satt de tre muslimska programledarna i en bil och kört dem till Sveriges Televisions lokaler till tonerna av dunkande rockmusik:

Tryck på länken nedan! Därefter klickar du på "SVT2", "SAMHÄLLE" och "HALAL-TV"

ISLAMISKA SVT

Med anledning av islamisten Cherin Awads numera klassiska yttrande medelst stöd för stening av otrogna kvinnor enligt Sharia-lagarna, kan det vara intressant att fördjupa sig i vilka lagar och regler som gäller för Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion:

Opartiskhetskravet

SR ska bedriva programverksamheten opartiskt och med beaktande av att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget.

Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Inom ramen för personligt kåserande eller recenserande program finns dock ett visst utrymme för sådana värderande omdömen, förutsatt att programkaraktären kan antas stå klar för publiken,

Demokratibestämmelsen


Enligt den s.k. demokratibestämmelsen i ska programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om allas lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (6 kap. 1 § radio- och TV-lagen).

Denna bestämmelse innebär bl.a. att programföretagen kan ta avstånd från eller bemöta diskriminerande eller rasistiska uttalanden utan att komma i konflikt med kravet på opartiskhet. Orden ”det demokratiska statsskickets grundidéer” avser beteckningen på en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val.

Uttrycket ”alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” avser de sidor av demokratibegreppet som anknyter till bl.a. förhållandet mellan människor, t.ex. fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Bestämmelsen anses även innebära en skyldighet att markera ett avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden och att verka för att rasfördomar bekämpas.

Samtliga regler för SVT, SR, UR i korthet finns här

Anmälan till Granskningsnämnden finner du här.

Dock måste programmet ha sänts först vilket sker 3 november. Inalles vore en prövning av serien synnerligen intressant. Därför uppmanar Bloggen I mitt Sverige er läsare att göra en anmälan snarast möjligt enligt ovan kriterier.

Parantes: notera att SVT i sin trailer lagt på hårdrock. Med tanke på Cherin Awads shariastöd kan det vara på sin plats och påpeka att om Sverige vore under shariastyre skulle sådan musik vara helt förbjuden! Det arabiska ordet för förbjuden är haram medan motsatsen halal betyder tillåten.

Visst är det ironi på hög nivå :)

Inga kommentarer: