torsdag, oktober 23, 2008

Mer könsapartheid med stöd av skånska politiker

"Husie, har köpt 2,5 hektar på Elislunds industriområde, vid Jägersrovägen. Där ska moskén byggas, i klassisk stil med två plan, kupol och minaret. I anslutning byggs en bostad för imamen samt gästrum.

- Moskén får två avdelningar, en för kvinnor och barn och en för män, säger Kareem Lone i församlingen, som är en av de ansvariga för mosképrojektet.

Ahmadiyya är en av 73 inriktningar inom islam, berättar han, med grund i Indien. Huvuddelen av församlingens cirka 250 medlemmar i Malmö har pakistanskt ursprung.

- Vi brukar inte söka och få bidrag utan finansierar med egna uppoffringar. Det ska skötas centralt från vårt huvudsäte i London, säger Kareem Lone."


Metro

Innan i bloggen om denna moské: söndag, juni 25, 2006

Ny moské planeras i Malmö


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: