tisdag, september 12, 2006

Folkpartiet förbjuder Rahbi sprida mejl

Jag har skrivit om Folkpartisten i Malmö, Goran Rahbi innan. Och nu börjar sanningen dyka upp. Han stöttas av en islamist och inte en "bara" en "vänlig" ayatollan, som hans kollergor i partiet nog helst ville tro. Ni som röstar på Folkpartiet - maila och protestera.

Så här står det i Sydsvenskan ikväll:

"Folkpartiet förbjuder Rahbi sprida mejl"

"Folkpartiet i Malmö förbjuder nu Goran Rahbi att i sin personvalskampanj hänvisa till Nabil Shakir Al-Taliqani.
– Vi vill inte på något sätt bli sammankopplade med Al-Taliqani efter att ha fått kännedom om hans uttalanden om européer och judar, säger folkpartiets lokale ordförande Allan Widman."

"Sydsvenskan berättade i förra veckan att ett mejl från Nabil Shakir Al-Taliqani till ayatolla Bashir an-Najafi i Irak har väckt starka känslor bland muslimer i Malmö. Mejlet beskriver Goran Rahbi som en person som kan föra shiitiska muslimers talan i den svenska riksdagen. Mejlet har delats ut på bland annat Rosengård och har uppfattats som en rekommendation att rösta på Rahbi."

Bakgrunden till detta är att det har framkommit att ayatollan, Nabil Shakir Al-Taliqani, har sagt följande i TV:

"Al-Taliqani: Det var de som började förvränga islam"

"Detta sa Nabil Shakir Al-Taliqani i den iranska tv-kanalen Al-’Alam den 30 oktober 2004:

(Européerna) har en materialistisk teori, skapad av människan. Denna teori leder ovillkorligen till misstag. En teori, å andra sidan, som har kommit ner från himlen är en fullständig teori som bevarar de andliga aspekterna. När jag ser på människor som lever här (i Europa) ser jag att de är tomma. Statistik visar att 80 procent av patienterna i deras sjukhus är mentalt sjuka och deprimerade. Varför? För att de är bortkopplade från andligheten. Vilket är det mest ärofulla, anden eller materien? Anden. Det är därför de behöver islam och muslimerna.

Historiens första terroristorganisation var sikarierna, som skapades av medlemmar av den extremistiska judiska selotsekten¿

Programledaren: Detta är ännu ett bevis på att judarna utförde terroristattacker och så vidare men att de lyckades dölja och begrava detta och fick islam att framstå som terrorism.

Nabil Shakir Al-Taliqani: Det finns ett fundamentalt faktum, herr Issam, det finns ett fundamentalt faktum. Gå tillbaka till Sions vises protokoll. Vi måste gå tillbaka till de 24 protokollen, till dessa hemliga dokument. När vi vänder blad i dessa protokoll ser vi att det är vissa människor som låtsas att de är muslimer, men de är i själva verket judar, och det var de som började att förvränga islam. Dessa människor står bakom de medier som helt och hållet vänder sig mot islam och muslimerna.

(Översättning från engelskan. Översättningen har kontrollerats mot programmets arabiska dialog av en arabiskspråkig person.)

Källa: The Middle East Media Research Institute TV Monitor Project"

Artikeln hittar ni på
Sydsvenskan och inslaget med Nabil Shakir Al-Taliqani på MEMRI TV


Inga kommentarer: