måndag, september 11, 2006

Malmös sämsta sida: otryggheten

"Det sämsta med Malmö är otryggheten.

Det visar den opinionsundersökning som Sydsvenskan har låtit genomaföra med tusen Malmöbor.

Synovate Temo har på Sydsvenskans uppdrag ringt upp tusen för väljarkåren representativa Malmöbor. De har fått svara på vad de tycker är sämst med Malmö. Synovate Temo har angivit sex färdigformulerade svarsalternativ (se tabell). Dessutom har de uppringda haft möjlighet att ge helt fria svar på vad de tycker är sämst.

Otryggheten intar en tydlig förstaplats. Så har 20 procent av de tillfrågade svarat. Fördelningen är tämligen jämn mellan könen och över alla åldersgrupper. "

Läs mer i Sydsvenskan

Inga kommentarer: