tisdag, september 26, 2006

Mogens Camre i Dansk Folkeparti:

"Tyrkiet anerkender ikke europæiske værdier

En kritisk rapport om Tyrkiet, udfærdiget af det hollandske Europa-Parlamentsmedlem, Camiel Eurlings, forelagdes Europa-Parlamentet i dag. Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Mogens Camre opfordrede parlamentet til at stemme ja til rapporten og sagde i den anledning følgende i sin tale:

Det hedder Den Europæiske Union. Hr. Erdogan, har De et landkort?

Så enkelt kan spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU besvares. Tyrkiet er ikke et europæisk land og derfor skal Tyrkiet ikke være medlem af Den Europæiske Union.

EU's statschefer har lovet Tyrkiet, at det på visse betingelser kan blive medlem af EU. Men statscheferne har ikke deres befolkninger bag sig. To tredjedele af de europæiske borgere ønsker ikke Tyrkiet som medlem, og det er statscheferne i den sidste ende nødsaget til at bøje sig for, hvis de ikke vil miste deres vælgeres tillid.

Hr. Eurlings rapport er et udmærket bevis på, at EU's borgere baserer deres holdninger på kendsgerninger og ikke på følelser. Jeg vil anbefale at stemme ja til rapporten, uanset at nogle af dens formuleringer kan udlægges sådan, at vi anser Tyrkiets optagelse som et - om end fjernt - endemål.

Tyrkiets regering har igen og igen demonstreret, at den ikke anerkender de europæiske værdier, men tværtimod kræver, at vi skal respektere uantagelige tyrkiske og islamiske værdier. Vi så det i sagen om de berømte danske Muhammed-tegninger og ligeså i de tyrkiske udfald mod Pave Benedikt XVIs tale i Regensburg. Tyrkiet besætter ulovligt Cypern og tror, at det kan tvinge EU til accept. Tyrkiet vil kvæle Europas frihed, vores ytringsfrihed og et medlemskab ville betyde dannelsen af parallelsamfund rettet imod europæisk kultur.”"

Pressmeddelandet finns på Dansk Folkepartis hemsida

FS: Tur att vi har Dansk Folkeparti och dess medlemmar. Så att det finns någon mer än Spaniens José Maria Aznar (Spaniens fd premiärminister) och påven i Europa, som vågar säga ifrån. Turkiet har inget i EU att göra.


Inga kommentarer: