tisdag, juli 01, 2008

BRÅ: "..det är sällan den som begår hatbrott har uttalat nationalsocialistiska eller högerextrema värderingar.."

"År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan. De som utsätts för hatbrott drabbas ofta i vardagen, till exempel i eller i närheten av hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) som i dag presenterar statistik över hatbrott.

Varje år redovisar Brå statistik över polisanmälningar med hatbrottsmotiv, det vill säga brott med främlingsfientliga,islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv.

Förra året anmäldes 3 500 hatbrott

*70 procent, närmare 2 500, hade främlingsfientliga motiv

*20 procent, knappt 725, hade homofobiska motiv

*6 procent, drygt 200, hade islamofobiska motiv

*3 procent, knappt 120, hade antisemitiska motiv

Främlingsfientliga och homofobiska hatbrott ökar

Jämfört med år 2006 har de främlingsfientliga och homofobiska"
hatbrotten ökat, vilket följer den trend som varit de senaste tio åren.

"Men det är sällan den som begår hatbrott har uttalat
nationalsocialistiska eller högerextrema värderingar, 12 procent av
hatbrotten har sådana motiv, säger Klara Klingspor, utredare vid Brå. "

BRÅ

Allt följer numera en trend som har "ökat det sista tio åren"..
..våldtäkter, gruppvåldtäkter, hedersvåld, bankrån, misshandel, hatbrott....

Känner ni till något mer som har ökat de sista tio åren?

Inga kommentarer: