torsdag, juli 03, 2008

Integrationsbloggen: Försämrad arbetsmarknadsintegration att vänta

"Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2008 och 2009 är mycket bekymmersam för oss som vill se en förbättrad arbetsmarknadsintegration. Det mesta tyder på att utomeuropeiskt föddas situation kommer att försämras ytterligare, samtidigt som inströmningen av nyanlända flyktingar fortsätter. Stämmer Arbetsförmedlingens prognos kan vi förvänta oss en ökning med 10 000-tals arbetslösa utomeuropeiskt födda under 2009. Detta från en redan permanent sysselsättningskris i flyktinggrupper från till exempel Irak, Afhanistan och Somalia.

...det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda, säger tf generaldirektör Lena Liljebäck.

– Gemensamt för många arbetslösa som har svårt att finna en förankring på arbetsmarknaden är just att de har en svag utbildningsbakgrund"

Läs hela inlägget på utmärkta Integrationsbloggen

Men Lena Liljebäck, är du säker på det? Måååna säger att det är högutbildade och läkare...

Inga kommentarer: