onsdag, juli 02, 2008

Migrationsverkets personal lever med våld och hot om våld

"Över 30 % av de anställda på Migrationsverket har blivit utsatta för våld eller hot om våld under de senaste 12 månaderna. Det visar en arbetsmiljöundersökning som fackförbundet ST låtit göra."

"Undersökningen visar också att över 70 % av de anställda anser sig ha alldeles för mycket att göra och över hälften uppger att de måste jobba övertid varje vecka för att klara av sina arbetsuppgifter:

– Arbetsbelastningen är helt enkelt för hög och följden blir att man i längden inte klarar av att upprätthålla kvaliteten, säger Helmut Moser på fackförbundet ST på Migrationsverket i Norrköping."

SR

Inga kommentarer: