måndag, juli 07, 2008

Gatuvåldet har ökat med 30%

"2 042 personer hamnade på akuten på Södersjukhuset i Stockholm förra året efter gatuvåld, nära 30 procent fler än tre år tidigare. Nästan vartannat offer är under 24 år, enligt en kommande rapport om storstadsvåld.

Gatuvåldet har krupit ner i åldrarna och det är oftare fler gärningsmän som angriper. Det är två tydliga tendenser som norra Europas största akutmottagning, den på Södersjukhuset, noterat. Där finns Antivåldsgruppen som i många år tagit fram en unik serie statistik.

Speciellt allvarligt tycker han det är att de yngsta, de under 18 år, ökar. Fram till år 2000 märktes de knappt i statistiken, plötsligt utgjorde de 8 procent av gatuvåldsoffren. Nu är den andelen fördubblad till 16 procent år 2007."

SvD


"BRÅ:s påståenden om att våldet inte ökar motsägs nu av nya siffror från sjukhusens akutmottagningar. Enligt statistik från Södersjukhusets akut har antalet personer som söker vård för misshandel ökat med 30 procent på ett par år.

Enligt BRÅ är det som bekant ständigt vanskligt att tala om att våld i allmänhet och gatuvåld i synnerhet har ökat. Se till exempel detta avsnitt av Veckans debatt på Axess TV , där expertisen snarast hånar anhöriga till ungdomar som utsatts för dödligt våld. Bara för att medierna rapporterar om våld, har inte våldet ökat, får vi veta. Det är inte farligare kvällstid på stan idag än vad det var för 100 år sedan."

Jerzy Sarnecki om BRÅ:s statistik: "Där visar det sig att man är inte mera utsatt, men man är mera rädd. Varför skriver man så mycket i tidningarna? Det säljer bra bland annat. (---) På slutet av 1600-talet var vi förfärligt rädda för häxor. Man brände dem på bål för att de ansågs väldigt farliga. På 50-talet var vi väldigt rädda för ryssen. Nu är vi rädda för våldet. Vi kommer alltid att vara rädda för något. "

Axess

Denna nyhet är ett par veckor gammal, men hade inte publicerats i bloggen tidigare.

Inga kommentarer: