tisdag, juli 08, 2008

"Sahlins integrationspolitik gynnar sverigedemokrater"

"Integrationsministern Nyamko Sabuni presenterar ny rapport om utanförskapet: Vi får allt fler utanförskapsområden där sverigedemokraterna vinner mark tack vare Sahlins misslyckande.

År 1990 fanns det tre bostadsområden i Sverige som kunde betecknas som utanförskapsområden. År 2002 hade Sverige 128 utanförskapsområden. När vi tog över regeringsmakten var siffran uppe i 156 områden. Det handlar om 493 000 människor som bor i mycket utsatta områden ekonomiskt såväl som socialt.
Allra värst är det i Botkyrka, Landskrona och Malmö där mer än var tredje person bodde i ett utanförskapsområde år 2006. I utanförskapsområdena har sverigedemokraterna sina starkaste fästen. Siffrorna visar att socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik har gynnat sverigedemokraterna.

Och ytterst ansvarig för denna situation är Mona Sahlin som varit socialdemokraternas mest långvariga integrationsminister. Det skriver nuvarande integrationsministern Nyamko Sabuni som här presenterar folkpartiets nya rapport: "Utanförskapets karta".

Mona Sahlin har alltför länge duckat för debatten om det utanförskap socialdemokraterna lämnade efter sig. Folkpartiet utmanar därför den förra integrations-
ministern på en debatt om alternativen och vägvalen i svensk integrationspolitik.
"

DN Debatt

Se även Robstens svar till Sabuni.

Inga kommentarer: