söndag, juli 20, 2008

Fler afghanska ungdomar söker asyl

"Under det första halvåret 2008 har 122 afghanska ungdomar utan vårdnadshavare sökt asyl i Sverige. Av dem är 116 pojkar. 56 personer var 16-17 år och 60 mellan 13 och 15 år. Ytterligare minst nio personer har anlänt i juli.

Det kan jämföras med 160 resp 98 asylsökande barn för åren 2007 och 2006. Både Migrationsverket och Rikskriminalpolisen säger att ökningen är markant, men vet inte vad den beror på.

Till skillnad från de andra stora grupperna av ensamkommande barn, framförallt irakier och somalier, så utgör den afghanska gruppen en mycket stor andel av det totala antalet sökande. Sammanlagt sökte 609 afghaner asyl 2007, en fjärdedel av dem barn."

SvD

Inga kommentarer: