torsdag, juli 31, 2008

Krafttag mot kulturarvsbrott

"Ett nytt samverkande organ som bättre ska kunna bekämpa de tilltagande stölderna av kulturföremål föreslås av Riksantikvarieämbetet i en rapport till regeringen.

Enligt förslaget bör polis, åklagarväsende, Kustbevakningen och Tullverket samarbeta för att förhindra stölder av t.ex. arkeologiska föremål.

Riksantikvarieämbetet föreslår också att kulturarvsbrotten bör ha särskilda brottskoder så att de synliggörs i kriminalstatistiken och att en webbsida med fotografier av stulna föremål skapas."

skriver SVT Text idag på sidan 150.

Inga kommentarer: