tisdag, juli 22, 2008

Det Nya Sverige: Hoten mot högskolepersonal ökar

"Hoten mot personal på universitet och högskolor ökar. Under årets sex första månader fick Stockholms universitet in lika många anmälningar som under hela förra året, visar SvD:s rundringning."

"
Hot mot forskare, lärare och övrig personal på högskolenivå blir allt vanligare. SvD:s rundringning visar att fyra av de fem största universiteten upplever en ökad hotbild. Det handlar om universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg, medan Umeå universitet inte märkt av någon ökning.

I många fall är förövarna studenter och forskare vid samma högskola."

SvD

Inga kommentarer: