onsdag, juli 30, 2008

Landstinget utför ”oskuldsingrepp”

"Vårdinrättningar i Stockholms stad, både privata och landstingets, utför medicinskt omotiverade ingrepp i unga kvinnors underliv för att rekonstruera den så kallade mödomshinnan.

För första gången har förekomsten av kirurgiska ingrepp av den så kallade mödomshinnan hos unga kvinnor med bakgrund i länder och kulturer där det finns ett utbrett hederstänkande, kartlagts i Stockholm."

"Nio privata kliniker de flesta specialister på skönhetsoperationer utför ingreppen till priser som varierar mellan 10000 och 25000 kronor. Några av klinikerna hänvisar till bank eller finansbolag för finansiering. Den unga kvinna som fått tillbaka sin ”oskuld” har då en verklig skuld att reglera genom en avbetalningsplan.

Landstinget tillämpar däremot sin vanliga taxa – 260 kronor."

Resterande kostnad belastas alltså skattebetalarnas konto med.

SvD


Se inslaget från TV4.

Inga kommentarer: