onsdag, juli 16, 2008

Sentio: 17 % kan rösta på Sd i EU-valet

"Sveriges självständighet och invandringspolitik viktigast för Sd-väljaren

I en nyligen genomförd undersökning från Sentio Research svarar 8 % att de kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna i valet till Europaparlamentet som hålls den 7 juni nästa år. Ytterligare 9 % vill inte utesluta att de lägger sin röst på Sd utan svarar "Vet ej /Kanske".
Samma undersökning visar att partiets väljare sätter Sveriges självständighet och invandringspolitik högst på dagordningen.

De som svarade att de kunde tänka sig att rösta på sverigedemokraterna har tillfrågats om betydelsen av en rad olika politiska områden.Sveriges självständighet och invandringspolitik prioriteras högst. Andel som svarade att respektive fråga var mycket eller ganska viktig inför valet till Europaparlamentet:

Invandringspolitik: 82,2%
Självständigheten för Sverige inom EU: 80,8%
Demokratifrågor: 74,0%
Utträde ur EU: 63%
Införande av euron i Sverige: 57,5%
EU.s nya grundlag: 43,8%
Turkiets eventuella medlemskap i EU: 34,2%"

Läs även Jimmie Åkessons kommentar på NewsDesk

Inga kommentarer: