söndag, augusti 10, 2008

Kränk inte " De kränktas kör"...

"I LILLA LIDS KYRKA I SÖRMLAND nekas sockenrådet att sätta upp ett träkors i en ny minneslund, eftersom ingen religion ska ­FAVORISERAS i ett sekulariserat Sverige."

"
Tom Sandqvist är också ordförande för sockenrådet i Lid. Och det är inte bänkarna som han och rådet tagit strid för, utan för att den minneslund som håller på att färdigställas ska kunna krönas med ett kors. Det ser inte ljust ut. Nyköpings kommuns begravningsombud har rekommenderat att korset inte ska sättas upp, eftersom nyanlagda begravningsplatser inte får ha starka symboler för en viss religiös trosuppfattning."

"Ulla-Britt Zetterholm är en av tio medlemmar i sockenrådet:

–Utan att vara alltför kyrklig blev jag väldigt bestört när jag fick reda på att vi inte skulle få använda korset. Jag skulle inte kräva ett kors om jag var i till exempel ett muslimskt land. Jag förstår det inte, säger hon."

"Det här är förstås en känslig fråga, och även om Tom Sandqvist talar om omvänd främlingsfientlighet...."

SvD

Jag kan inte fatta att vi inte längre ska ha få ha kors i våra minneslundar? Ska vi kanske ta bort korset på den svenska flaggan med - så att vi inte stör en viss religion?

Vet Nyköpings kommun att muslimer inte kremerar sina döda och att ett kors i en minneslund, knappast kan störa " De kränktas kör"?


När börjar ni få nog, svenska folket?

UPPDATERING 2008-08-11:

Från Nyköpings kommuns hemsida:

"För den begravningsverksamhet som sköts av de kyrkliga församlingarna eller samfälligheterna inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner har Länsstyrelsen utsett chefsjurist Robert Tholén, Nyköping, tel 0155-24 83 35, att vara ombud enligt begravningslagen.

Om du har synpunkter på hur begravningsverksamheten sköts av respektive huvudman dvs församlingen eller den kyrkliga samfälligheten, eller har andra frågor i samband med detta kan du vända dig till ombudet för att få hjälp eller upplysningar."


Inga kommentarer: